Ski

SKI

|
Traka Ski

NAZIV: Traka SKI

ŠIFRA: 53.013.10

OPIS: Zimska traka za glavu od polara Materijal: poliester.

Traka Ski

NAZIV: Traka SKI

ŠIFRA: 53.013.15

OPIS: Zimska traka za glavu od polara Materijal: poliester.

Traka Ski

NAZIV: Traka SKI

ŠIFRA: 53.013.20

OPIS: Zimska traka za glavu od polara Materijal: poliester.

Traka Ski

NAZIV: Traka SKI

ŠIFRA: 53.013.30

OPIS: Zimska traka za glavu od polara Materijal: poliester.

Traka Ski

NAZIV: Traka SKI

ŠIFRA: 53.013.90

OPIS: Zimska traka za glavu od polara Materijal: poliester.