Koverte

KOVERTE

KOVERTE

Koverte štampamo u različitim veličinama i od različitih materijala.

Koverte
predstavljaju grafički proizvod od papira čija je uloga da posluže kao ambalaža vašim pošiljkama.

Osim što štite i skrivaju podatke i sadržaj vaše pošiljke, koverte su takođe odličan reklamni štampani proizvod – materijal koji doprinosi vizuelnoj komunikaciji i prezentaciji vaše firme ili brenda.

Pored ogromne ekspanzije digitalnih tehnologija i komunikacija, koverte su ipak uspele da ostanu nezamenljiv i jedinstven grafički proizvod koji se svakodnevno koristi širom sveta u svim domenima poslovanja.
Osim poslovnih poruka i dokumentacije koverte se koriste kao ambalaža i za: pozivnice, čestitke, diplome, cetifikate, prenos i pakovanje novca.
  

Cene ofset štampe:

kom/broj boja 500 1000 2000 4000
1/0        
2/0        
4/0        

Cene digitalne štampe:

kom/broj boja 50 100 500
4/0      
4/4