Brosure i katalozi

BROSURE I KATALOZI

BROŠURE I KATALOZI

Brošure i katalozi su višestranični štampani materijal. Formati, obim i povez brošura i kataloga se razlikuju od modela do modela.

Katalozi i brošure su popularno i opšte primjenjivo sredstvo informisanja. Koriste se u tržišnoj komunikaciji, za oglašavanje i povećanje prodaje različitih skupova proizvoda odnosno usluga. Sa dobro dizajniranim  katalogom možete uspešno preneti poslovnu ideju do potencijalnog klijenta, navesti ga da vas kontaktira i poseti vašu web stranicu. Pozitivni efekti kataloga i brošura, vide se čak i danas u sve naprednijem tehnološkom dobu.
Najčešća potreba za katalozima je uoči održavanja sajmova ili manifestacija na kojima prodavci izlažu ili promovišu svoju robu. Dobro dizajniran katalog Vaši kupci će čuvati i Vaši proizvodi će im uvek biti dostupni.

Potrebu za katalozima - brošurama ima svaka proizvodnja, veleprodaja, trgovina, industrija... Kataloge i  brošure najčešće radimo za trgovinska preduzeća, proizvođače prehrambenih proizvoda, galanterije, prodavnice tehničke robe, veleprodaje...

Izrađujemo ih u raznim dimenzijama, na raznim vrstama papira u različitom opsegu, te ih dorađujemo na različite načine, a sve u svrhu Vaše promocije i orginalnosti.

Cena zavisi od broja stranica, veličine brošura i težine papira.

Upit za ponudu poslati na mail: info@printshopkolibri.rs