Koverte

KOVERTE

KOVERTE

Koverte štampamo u različitim veličinama i od različitih materijala.

Koverte služe uglavnom za slanje pošte, raznih dokumenata i manjih paketa. Koverte su sastavni deo kancelarijskog materijala svake firme.


Cene ofset štampe:

kom/broj boja 500 1000 2000 4000
1/0        
2/0        
4/0        

Cene digitalne štampe:

kom/broj boja 50 100 500
4/0      
4/4