Ofset stampa

OFSET STAMPA

Pogodna je za velike tiraže (povećanjem tiraža smanjuje se cena koštanja po jedinici). Format štampe je do B1 (700x1000 mm). Odlikuje je visoki kvalitet otiska, a najčešće se koristi za štampu memoranduma, koverata, brošura, vizit karti u velikim tiražima, prospekata, kataloga, fascikli, papirnih kesa, blokovske robe, postera, plakata, papirne ambalaže, etiketa,nalepnica, deklaracija i sl.