UV stampa

UV STAMPAUV ŠTAMPA je vrsta digitalne štampe kod koje se štamparska boja suši pomoću UV svetla. Otporna na različite uticaje kao što su sunčeva svetlost i vlaga, pogodna je za spoljašnju upotrebu. UV štampa se može primeniti na gotovo svim materijalima: na staklu, drvetu, plastici i metalu, u punom koloru.

Tehnologija direktne UV štampe pruža mogućnost štampe na različitim promotivnim materijalima: privescima, olovkama, USB fleš memorijama, magnetima, maskama za mobilne telefone itd.
Ovom tehnikom  znatno je ubrzan proces realizacije uštampavanja, jer je vreme pripreme za štampu značajno kraće u odnosu na druge tehnike. Moguće je štampati na ravnim i na neravnim površinama.

 
Cenovnik UV štampe u evrima, bez PDV-a.


 
   OPIS ŠTAMPE
  do 200 kom
  200-500 kom
  > 500 kom
 HEMIJSKA OLOVKA
jednostrano
0,20
0,15
0,12
 UPALJAČ
jednostrano
0,20
0,15
0,12
 PRIVEZAK
jednostrano
0,25
0,20
0,15
 USB FLASH
jednostrano
0,30
0,25
0,20
 USB KARTICA
jednostrano
0,40
0,30
0,25
 
 
 do 20 kom
20-50 kom
> 50 kom
 ROKOVNIK
jednostrano
1,5
1,2
1,00
 PAPIRNA KOCKA
jednostrano
1,00
0,80
0,60
 KUTIJA SETA ZA OLOVKE
jednostrano
1,50
1,20
1,00
 UV ŠTAMPA A5 FORMAT
jednostrano
6,00
5,00
3,00
 UV ŠTAMPA A4 FORMAT
jednostrano
7,50
6,00
4,00
 UV ŠTAMPA A3 FORMAT
jednostrano
9,00
7,00
5,00

 

Minimalna cena šampe je 10 evra.
Štampa na metalu je veća za 30% u odnosu na tabelu.