Vizit karte

VIZIT KARTE

Vizit karte štampamo digitalnom, sito ili ofset  tehnologijom u kombinaciji sa termografijom (reljefna stampa), zlatotiskom, blindrukom, UV lakom... U mogućnosti ste da odaberete vrstu, boju i strukturu materijala, za vaše vizit karte, iz naše bogate palete papira i plastike (juvidura). U zavisnosti od vrste materijala, tiraža i roka izrade, mi cemo Vam preporuciti za koju vrstu stampe da se odlučite.

Vizit karte - digitalna stampa

Digitalna štampa se preporučuje za male tiraže, svelte materijale i kratak rok izrade. Nova tehnologija omogućava štampu i na rebrastim materijalima.

  • u cenu je uračunat 300gr. papir.  Doplata za plastifikaciju (mat ili sjajnu - jednostrano) i posebne papire je u tabeli
  • rok izrade za vizit karte  bez plastifikacije je jedan dan, sa plastifikacijom do 3 dana

 

kom.

     kolor     

kolor/kolor

kolor/crna

    crna      

 crna/crna

plastifikacija 

pos. papiri 

120    6.20   8.60   7.80   4.20   4.70  +6.00    +4.00 
200    9.40 12.80 11.40   5.10   6.00   +6.00    +7.00
300 11.00 15.00 13.50   6.00   7.20   +6.00   +10.00 
400 14.20 19.80 17.70    7.20    8.90   +6.00   +14.00 
500 16.60 23.40 20.80    8.10 10.20   +8.00   +17.00 
1000 22.50 36.50 30.00  13.20 17.20  +10.00   +34.00 

 

Vizit karte – sito stampa

Sito štampa se koristi za male i srednje tiraže.  Pogodna je za stampu na svim vrstama materijala a naročito na tamnim podlogama i plastici.

  • u cenu je uračunat 300gr. papir.  Doplata za posebne papire, juvidur i termografiju (za jednu boju) je u tabeli
  • rok izrade je 3 dana

 

 

kom.

      1/0     

      2/0             3/0             4/0          pos. papir        juvidur      termografija
100   7.00 12.00 16.00   20.00   +2.60   +10.00   +17.00
200 10.00 18.00 25.00   32.00   +4.60   +20.00   +34.00
300 14.00 26.00 36.00   46.00   +6.50   +30.00   +51.00
400 18.00 34.00 48.00   62.00   +9.10   +40.00   +68.00
500 21.00 49.00 54.00   69.00 +11.00   +50.00   +85.00
1000 32.00 60.00 85.00 110.00 +22.00 +100.00 +170.00

 

Vizit karte - ofset stampa

Ofset štampa se preporučuje za veće tiraže i neke posebne vrste papira.

  • u cenu je uračunat 300gr. papir. Doplata za posebne papire, plastifikaciju (jednostranu) i termografiju (za jednu boju) je u tabeli
  • rok izrade je 7 dana

 

 

kom.

      1/0     

2/0 ili 1/1 3/0 ili 2/1 4/0 ili 2/2 plastifikacija   pos. papir   termografija
500 18.00 34.00 50.00 66.00   +8.00 +10.00   +50.00
1000 22.00 40.00 58.00 76.00  +10.00 +20.00 +100.00
1500 25.00 45.00 65.00 85.00  +15.00 +30.00 +150.00
2000 30.00 52.00 74.00 96.00  +18.00 +40.00 +200.00
3000 36.00 60.00 84.00 108.00 +25.00 +60.00 +300.00

 

U cenu su uračunate vizit karte standardnih dimenzija: 9x5cm, 8.5x5.5cm ili slično.

Cene su izrazene u eurima a obračunavaju se po gornjem kursu NBS-a. U cenu nije uracunat PDV.